الاجازه بدت ولازم نكسر روتين اليهال

شارك باليوم العالمي للموسيقى

      البرنامج بيكون مقسم على عدة فقرات كالتالي :

Mc with special songs for children.               ( 7pm to 7:30pm )

*      Beethoven theatre play                                  ( 7:30 pm to 7:45 pm )

*      Mc with competitions & games                    ( 7:45 to 8:00 pm )

*      Oud & Tempo live children play                   ( 8:00 pm to 8:15 pm )

*      Musical, Educational vocal show                  ( 8:15 pm to 8:45 pm ) Cartoon characters

*      Mc competitions & games                            ( 8:45 pm to 9:00 pm )

*      Orge child Solo Play.                                    ( 9:00 pm to 9:15 pm )

*      Talented children video on projector            ( 9:15 pm to 9:30 pm )

*      Infunity Got Talent Show                             ( 9:30 pm to 9:50 pm )

*      Mc competitions & games                            ( 9:50 pm to 10:00 pm )

 

Advertisements